Політика щодо плагіату

Редакція наукового журналу "Відкрита наука та інновації" приймає наукові статті,  що не публікувались раніше і не перебувають на розгляді в інших виданнях. Автор несе відповідальність за науковий зміст наданих матеріалів.

Матеріали, які подаються авторами, перевіряються редакцією на предмет запозичення, за допомогою автоматизованої системи перевірки UniCheck.

У разі виявлення плагіату або самоплагіату, рукопис відхиляється.

У випадку, якщо у рукописі виявлено текстові запозичення, рисунки, таблиці, ілюстрації без посилань на першоджерело – рукопис відхиляється.

У випадку, якщо у рукописі плагіат складає 25% і більше – він відхиляється, а автор та установа інформуються.

Відсоток плагіату встановлюється за допомогою автоматизованих систем перевірки та оцінюється членами редакційної колегії.