Редакційний штат

Головний редактор

Шкуратов Олексій Іванович

доктор економічних наук, професор,
директор відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти
Київського національного університету будівництва і архітектури», Україна

Редколегія

Жарінова Алла Георгіївна

доктор економічних наук, доцент, в. о. директора Державної науково-технічної бібліотеки України, Україна 

Аврамчук Богдан Олегович

кандидат економічних наук, старший дослідник, заступник директора з науково-експертної діяльності Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», Україна

Йенджей Лесневський

кандидат наук із комунікацій та медіа-досліджень, директор Бібліотеки Вроцлавського технологічного університету, Польща

Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

Главчева Юлія Миколаївна

доктор філософії за спеціальністю «Комп’ютерні науки», директор науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
 Україна

Данько Юрій Іванович

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Сумського національного аграрного університету, Україна

Гончарук Інна Вікторівна

доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності Вінницького національного аграрного університету, Україна

Скидан Олег Васильович

доктор економічних наук, професор, ректор Поліського національного університету, Україна

Ступень Назар Михайлович

доктор економічних наук, професор кафедри кадастру територій Національного університету «Львівська політехніка», Україна

Чудовська Вікторія Анатоліївна

кандидат економічних наук, старший дослідник, Завідувач кафедри економіки, менеджменту та управління територіями відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури», Україна

Шмаглій Олена Борисівна

кандидат економічних наук
старший науковий співробітник науково-організаційного відділу
Державної науково-технічної бібліотеки України, Україна

Кипоренко Віктор Васильович

кандидат економічних наук
провідний науковий співробітник відділу європейської інтеграції
та міжнародного співробітництва Державної науково-технічної бібліотеки України, Україна

Плавчан Петер

професор, ректор Дунайського університету в Сладковичово, Словацька Республіка

Ребілас Рафал

PhD, проректор з міжнародних зв’язків, Університет WSB (Академія WSB), Домброва Гурнича, Польща