Подання

Цей журнал в даний час не приймає рукописів від авторів.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Цей матеріал раніше не був опублікований, а також не був представлений для розгляду та публікації в іншому журналі (або дано пояснення цього у коментарях для редактора).
  • Файл із матеріалом представлений у форматі документа OpenOffice, Microsoft Word або RTF.
  • Наведено повні інтернет-адреси (URL) для посилань там, де це можливо.
  • Текст набрано з одинарним міжрядковим інтервалом; використовується кегль шрифту у 12 пунктів; для виділення використовується курсив, а не підкреслення (за винятком URL-адрес); всі ілюстрації, графіки та таблиці розташовані у відповідних місцях у тексті, а не наприкінці документа.
  • Текст відповідає стилістичним та бібліографським вимогам, описаним у Посібнику для авторів, яке можна знайти на сторінці «Про журнал».

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.