Авторські права і ліцензування

До уваги авторів та користувачів веб сайту журналу "Відкрита наука та інновації" (далі – Журнал).  

Матеріали (далі - Твори) Журналу (Журнал в цілому), що розміщені на даному сайті в електронній формі, використовуються за умовами ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY-NC-ND.

Всі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, посилатися на повні тексти матеріалів або використовувати їх для будь-якої іншої законної некомерційної мети з обов'язковим зазначенням авторства. 

Не дозволяється використовувати Твір у комерційних цілях або змінювати його, утворювати похідні твори.

Автор разом з рукописом подає підписаний Авторський договір, який набуває чинності з дати прийняття рішення про подання рукопису до друку. Авторський договір надсилається на електронну адресу, вказану на сайті або ж подається через сайт Журналу.

У випадку, якщо авторів декілька – Авторський договір укладається з усіма співавторами.

Завантажити Авторський договір.

Відповідно до Авторського договору за Автором зберігається право:

- виготовляти копії, у тому числі електронні, для власного використання чи передачі колегам Автора для особистого, професійного використання, для здійснення наукових досліджень, для навчальних цілей або для інформаційних цілей роботодавця Автора (за умови, що ці копії не будуть використані для продажу, системного поширення);

- використовувати опубліковані матеріали, Твір повністю чи частково в оглядах, дисертаціях, книгах, лекціях Автора. Бібліографічне посилання на твір або частину твору, опубліковані в Журналу та гіперпосилання на його електронну копію, розміщену на сайті Журналу є обов’язковими;

- використовувати оригінальні ілюстративні матеріали, використані у Творі (рисунки, таблиці тощо) у своїх подальших публікаціях, лекціях, публічних виступах та з навчальною метою.

Автор чи інший законний власник зберігає майнові права на патенти на винахід, корисну модель або промисловий зразок, права на торгові знаки, будь-які процеси, речовини та матеріали тощо, описані у Творі.

Видавець (Державна науково-технічна бібліотека України), за Авторським договором, набуває право на:

- опублікування Твору в Журналі мовою оригіналу чи в перекладі на мову, передбачену для публікацій;

- поширення Твору, як невіддільної складової частини Журналу (в електронній та паперовій формі) на території України та інших країн шляхом передплати, продажу, безоплатної передачі Журналу;

- відтворення Твору або його окремої частини будь-яким способом та у будь-якій формі, в тому числі на паперових та електронних носіях в Журналі і/або базах даних Видавця і/або інших осіб, на розсуд Видавця;

- переклад Твору, у випадку, коли він викладений іншою мовою, ніж мова, яка передбачена для публікації;

- розповсюдження Твору або його окремої частини в складі Журналу і/або базах даних Видавця або інших осіб, на розсуд Видавця, або у вигляді самостійного твору по всьому світу;

- розміщення Твору або його частини в мережі Інтернет, публікування в інших, в тому числі іноземних виданнях, включення Твору чи його частин до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

- передачу отриманих за цим Договором прав третім особам (надання дозволу на використання Твору чи його окремих частин);

- видозміну форми представлення Твору для його використання у взаємодії з комп’ютерними програмами та системами з метою відтворення, публікації й розповсюдження в машиночитному форматі та впровадження в системи пошуку (бази даних);

- використання даних Твору шляхом розповсюдження, доведення до загального відома, обробки та систематизації.

Всі копії Твору, як паперові так і електронні, мають містити інформацію про авторське право Видавця і повне бібліографічне посилання на Твір.