ЗАКОНОДАВЧЕ (ПРАВОВЕ) РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД.

Автор(и)

  • Андрій Жорняк

DOI:

https://doi.org/10.62405/osi.2024.01.06

Ключові слова:

технологія блокчейн; законодавство; інформація; розподілені реєстри; законодавче регулювання; кібербезпека; смарт-контракт

Анотація

У статті розглянуто актуальні аспекти щодо сучасних викликів у законодавчому регулюванні технології блокчейн. Підкреслено, що впровадження цієї технології може викликати перетворення в організаційних структурах різних сфер суспільства. Акцентовано, що блокчейн може бути ефективним інструментом для покращення життя суспільства, а також розглянуто його потенційні загрози та ризики використання.

Проаналізовано міжнародний досвід інституціоналізації технології блокчейн та висвітлено законодавчі ініціативи декількох країн щодо регулювання цієї технології. Проведено аналіз особливостей і приведено приклади правового регулювання блокчейну в країнах, де ця технологія найбільш поширена.

Вказано на нерівномірність законодавчого регулювання та впровадження технології блокчейн у світі. Зазначено, що в даний час відсутній єдиний стандарт законодавчого регулювання для цієї технології, і лише розробляються моделі правового регулювання, які поступово впроваджуються у різні сфери суспільного життя. Наголошено, що регулювання технології блокчейн досить складно обмежити тільки однією юрисдикцією у зв’язку з її технічними особливостями.

Надано рекомендації щодо модернізації законодавства в галузі законодавчого регулювання технології блокчейн.

Посилання

Даньшина, Ю. В., & Брітченко, І. Г. (2017). Переваги, можливості та недоліки технології блокчейн. У Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науко-во-практичної конференції (м. Київ, 10 листопада 2017 р.) (с. 106–109). КНЕУ.

Чекаловська, Г. З., & Лось, А. А. (2019). Сучасні тенденції розвитку blockchain технологій в Україні. Регіональна економіка та управління, 4(2), 153-157.

Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022 № 2074-IX, не набрав чинності, (поточна редакція - прийняття від 17.02.2022). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text (дата звернення 12.12.23).

European Commission. (2018, April 10). Cooperation on a European Blockchain Partnership: Declaration. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-countries-join-blockchainpartnership#:~:text=On%2010th%20of%20April%202018,services%2C%20with%20the%20 highest%20standards

Літошенко, А. В. (2017). Технологія Blockchain: переваги та неочевидні можливості використання у різних галузях. Економіка та держава, 8, 77–78. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3841&i=17

Бондаренко, О. В. (2018, серпень 27). Запровадження технології блокчейн у державному секторі. Протокол. https://protocol.ua/ua/zaprovadgennya_tehnologii_blokcheyn_u_dergavnomu_sektori/.

Пантєлєєва, Н. М. (2018). Інноваційна технологія блокчейн у системі управління державними фінансами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 1(51), 363–369. https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).

Стефанчук, Р. (2018). Інформаційні технології та право: quo vadis? Право України, 1, 30–50. https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-030.

Гурова, А., & Кірпачова, М. (2021). Правові засади застосування блокчейну в космічній діяльності: особливості регулювання технології на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Підприємництво, господарство і право, 1, 265–275.

Crypto-Currency Act of 2020, H.R. 6154, 116th Cong. (2019). https://www.congress.gov/bill/116thcongress/house-bill/6154/text

Blockgeeks. (2022, October 18). What is Blockchain Technology? A Step-by-Step Guide For Beginners. https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/

1BSV Association. (2021, February 23). Blockchain policy matters: U.S. Congressman Patrick McHenry (R-NC 10), EPISODE 1 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=aRldRdk50JQ

Hamid J. (2023, December 12). China has a blockchain ambition — But the reality? Cryptopolitan. https://www.cryptopolitan.com/china-blockchain-ambition-but-the-reality/

Кравченко, О. В., Шаповал, О. Б., Небаба, Н. О., & Ботвінов, Р. Г. (2021). Блокчейн-технології: стан та перспективи розвитку в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 6(2), 267–272.

Blockchain Nation Switzerland (n.d.). Innovation Booster — Blockchain Nation Switzerland. https://www.blockchainnation.ch/en/home.

Blockchain Australia (n.d.). What We Do. https://blockchainaustralia.org/

Бородіна, О.А., & Ляшенко, В.І. (2022). Повоєнне відновлення економіки: світовий досвід та спроба його адаптації для України. Вісник економічної науки України, 1(42), 121–134

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-25