Авторам

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ АВТОРІВ

До розгляду приймаються оригінальні рукописи, раніше не опубліковані (включно англійською мовою). Автор (Співавтори) можуть подати декілька статтей, проте в одному випуску буде опубліковано лише одну статтю.

Технічні вимоги

 1. Формат файлу: подання статті у форматі Microsoft Word (.doc,.docx).
 2. Рекомендований обсяг статті: 4000-6000 слів, за винятком анотацій, ілюстрацій, таблиць та списку літератури (більші за рекомендований обсяг статті, необхідно узгодити з редакцією Журнала).
 3. Формат сторінки: A4 (210 x 297 мм). Поля зверху, знизу та зліва – 20 мм, справа –15 мм.
 4. Шрифт і розмір шрифту: Times New Roman з розміром шрифту 12 пунктів, міжрядковий інтервал 1 мм.
 5. Вирівнювання тексту: текст повинен бути вирівняний по ширині, без переносів слів. Відступи: використання відступу 1 мм.
 6. Мова статті: українська, англійська. !Відомості про авторів, назва статті, анотація, ключові слова до статей подаються двома мовами – українською та англійською. Виняток становлять англомовні статті, написані іноземними авторами.
 7. Використання знаків і символів: тире (); лапки для україномовного тесту («»); лапки для англомовного тесту (“”); апостроф (); нумераця (); маркери (·); нерозривні пробіли між ініціалами.

Послідовність розміщення матеріалу, що подається до публікації

 1. Індекс УДК. Зліва з абзацу великими літерами.
 2. Назва статті. Мовою статті, по центру великими літерами. Шрифт – жирний.
 3. Відомості про Автора (Авторів). Мовою статті. Вирівняні по лівому краю, з абзацу. Прізвище та ім'я (жирним шрифтом) в називному відмінку, науковий ступінь, звання, повна назва організації, посада, поштова адреса, телефон, e-mail, ORCID.
 4. Анотація. Мовою статті, текст – курсивом, перше речення – з абзацу. Рекомендований обсяг 200-250 слів.
 5. Ключові слова. Мовою статті, 5-6 слів або словосполучень. Перед списком курсивом вказуються слова «Ключові слова:» (Keywords:), знак розділу – крапка з комою, в кінці списку крапка не потрібна.
 6. Текст статті. Текст повинен бути структурованим, відповідати міжнародним стандартам із виділенням обов’язкових структурних елементів (жирним шрифтом з абзацу): вступ; мета та завдання дослідження; методологія дослідження; результати й обговорення дослідження; висновки та пропозиції щодо подальших досліджень. Посилання на використані джерела в тексті статті оформлюється згідно зі стилем APA 7th.
 7. Подяки. За бажанням Автора (Авторів).
 8. Список літератури. Література мовою статті та транслітерація (виключно для україномовних статтей) наводиться наприкінці під заголовком «Список літератури» («References»). Список літератури наводиться в алфавітному порядку та оформлюється згідно зі стилем APA 7th. У публікацій за останні 3-5 років наявність
 9. Назва статті. Другою мовою статті*, по центру великими літерами. Шрифт – жирний.
 10. Відомості про Автора (Авторів). Другою мовою статті*. Вирівняні по лівому краю, з абзацу. Прізвище та ім'я (жирним шрифтом) в називному відмінку, науковий ступінь, звання, повна назва організації, посада, поштова адреса, телефон, e-mail, ORCID.
 11. Анотація. Другою мовою статті*, текст – курсивом, перше речення – з абзацу. Рекомендований обсяг 200-250 слів.
 12. Ключові слова. Другою мовою статті*, 5-6 слів або словосполучень. Перед списком курсивом вказуються слова «Ключові слова:» (Keywords:): знак розділу – крапка з комою, в кінці списку крапка не потрібна.

*Увага! Якщо стаття подається Автором (Авторами) з України: 1) друга мова для статтей українською мовою – англійська мова; 2) друга мова для статтей англійською мовою – українська мова.