Рецензування

Процес рецензування

З метою забезпечення конкурентного наукового рівня контенту журналу  "Відкрита наука та інновації" (далі – Журнал) запроваджено обов’язкове подвійне сліпе рецензування рукописів та високі вимоги до якості наукових досліджень. Це означає, що подані рукописи рецензуються незалежними експертами у вибраній дисципліні з анонімністю як для Aвтора, так  і Рецензентів.

Процес рецензування

Надісланий Автором рукопис розглядається редакцією Журналу на відповідність вимогам, представленим у Правилах для авторів та відсутність плагіату.

У разі належного оформлення рукопису, він передається Відповідальному редактору для оцінки на відповідність усім науковим критеріям, тематиці Журналу та призначення Рецензентів.

Рукопис подається двом експертам, на незалежне анонімне рецензування, які вчасно і неупереджено виконують обов’язки по рецензуванню рукопису, не є фінансово зацікавленими в дослідженнях і не представляють інтереси конкуруючої організації. Рецензенти є фахівцями за даною тематикою досліджень і мають публікації за останні три роки у виданнях Scopus, Web of Science та у виданнях, які входять до Переліку наукових фахових видань України.

У випадку наявності позитивного і негативного відгуку на роботу, Відповідальний редактор призначає додаткового Рецензента і на основі його відгука приймає остаточне рішення.

У разі відхилення рукопису, Автор інформується листом на електронну адресу. Редакційна колегія залишає за собою право не вступати в дискусію з авторами.

Під час рецензування, Рецензенту рекомендується послуговуватись розробленим редакцією Висновком Рецензента, в якому  визначені основні вимоги, яким має задовольняти рукопис, а саме:

  • щодо актуальності теми досліджень,
  • новизни і достовірності даних,
  • коректності використаних методів досліджень та статистичних методів обробки,
  • повноти опрацьованих літературних джерел,
  • обґрунтованості та коректності висновків.

Оформлена рецензія надсилається до редакції Журналу електронною поштою або через сайт.