МЕТОДИКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Олексій Шкуратов Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури https://orcid.org/0000-0002-8656-723X
  • Вікторія Чудовська Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури https://orcid.org/0000-0003-2055-5700

DOI:

https://doi.org/10.62405/osi.2024.01.05

Ключові слова:

інновації; інтегральна оцінка, активність, економіка, індикатор, індекс.

Анотація

На основі проведених досліджень та аналітичних узагальнень щодо наявних методичних підходів до оцінки інноваційної активності економіки виявлена відсутність та доведена необхідність сучасних розробок, які дають змогу комплексно оцінити рівень інноваційної активності з використанням відповідних критеріїв та системи показників відповідно до сучасних умов економічного розвитку. З огляду на це обґрунтовано методичний базис оцінки рівня інноваційної активності економіки, який налічує кілька етапів, а саме: характеристика чинників, що зумовлюють позитивний і негативний вплив на інновації; визначення інтегрального індексу; ранжирування об’єктів та зонування території за рівнем інноваційної активності економіки. Виокремлено такі критерії інноваційної активності економіки: інноваційна інфраструктура; людський капітал; інноваційний ринок.
З урахуванням наявних проблем і перспектив інноваційного розвитку визначено перелік індикаторів за критеріями та складовими елементами інноваційної активності. Методика передбачає усунення відмінності розмірностей наведених параметрів шляхом переведення їх у безрозмірну форму, що дає змогу розрахувати інтегральний індекс інноваційної активності економіки як суму унормованих значень згаданих індикаторів з урахуванням відповідних вагових коефіцієнтів. На основі результатів розрахунку інтегрального індексу інноваційної активності економіки можливо оцінити об’єкт за рівнем інноваційної активності відповідно до запропонованої класифікації.
Загалом реалізація запропонованої методики інтегральної оцінки рівня інноваційної активності економіки дає змогу виявити особливості та тенденції інноваційної діяльності на різних рівнях господарювання та управління з метою нівелювання протиріч у вигляді відхилення фактичного та цільового стану тої чи тої складової інноваційної екосистеми чи процесу інноваційного розвитку економіки.

Посилання

Vasylieva, T.A. and Kasyanenko, V.O. (2013), “Integral assessment of innovation potential of Ukraine’s national economy: a scientific methodical approach and practical calculations”, Aktual’ni problemy ekonomiky, vol. 6, no. 144, pp. 50–59.

Voloschuk, R.V. (2013), “Comparative analysis of approaches to determining the weighting coefficients of integral indices of the state of complex systems”, Induktyvne modeliuvannia skladnykh system, no. 5, рр. 151–165.

Hrabovets’kyj, B.Ye. (2000), Osnovy ekonomichnoho prohnozuvannia: navchal’nyj posibnyk [Basics of economic forecasting: a study guide], VF TANH, Vinnitsa, Ukraine.

Lihonenko, L.O. (2015), “Methodology and tools for evaluating enterprise innovativeness”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 3, рр. 105–117.

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), “Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine «On the approval of Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine»”, available at: http://www.me.gov.ua/ (accessed: 10.11.2023).

Shkuratov O.I. Informatsiyno-analitychnyy faktor ekolohichnoyi bezpeky v ahrarnomu sektori sektory ekonomiky // Ekonomichnyy analiz: zb. 2016. Vyp. 23. № 1. S. 98–105.

Shkuratov, O.I. (2023), “The role of innovative infrastructure in the technological development of the economy. Innovative economy: perspectives and technologies”: Materialy I Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii [Materials of the 1st International Scientific and Practical Conference] Mіzhnarodna naukovo-praktychnа konferentsіya [International Scientific and Practical conference], National Aviation University, Kyiv, Ukraine, рр. 44–46.

Atkinson R, Foote C (2021), The 2020 State New Economy Index.

Dutta, S. and Lanvin, B. (2013), The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation. Cornell University, INSEAD, and WIPO (World Intellectual Property Organization), Geneva, Ithaca.

Erdin, C. and Çağlar, M. (2022), “National innovation efficiency: A DEA-based measurement of OECD countries”, International Journal of Innovation Science, vol. 15 (3), pp. 427–556.

European Innovation Scoreboard 2021, (2021), Luxembourg, European Union. 12. Jankowska, B. Matysek-Jȩdrych, A. and Mroczek-Dabrowska, K. (2017), “Efficiency of national innovation systems – Poland and Bulgaria in the context of the global innovation index”. Comparative Economic Research, vol. 20 (3), pp. 77–94.

Shkuratov, O. (2018), “Methodology for estimation of ecological safety in the agricultural of Ukraine”, Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, vol. 18, no. 3, рр. 379–386.

Sidhu, I. Goubet, J-E. Webber, H. Fredh-Ojala, A. at al. (2016), “Berkeley innovation index: an approach for measuring and diagnosing individuals’ and organizations’ innovation capabilities”, Concept paper, February 2016. Conference: 2016 International Conference on Engineering, Technology and Innovation /IEEE lnternational Technology Management Conference DOI: 10.1109/ICE/ITMC39735.2016.9025867

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-25